Alkoholizm? Nie, dziękuję!

Z problemem alkoholowym zmaga się coraz więcej mieszkańców Dolnego Śląska. Nie jest to jedynie problem rodzin z marginesu, patologicznych czy też mniej zamożnych. Alkoholizm jest obecny także w rodzinach, które żyją na wysokim poziomie. Jak to się dzieję? Wejście w nałóg determinowane jest indywidualne cechy osobowości a w mniejszym stopniu przez otoczenie. Alkohol uzależnia podobnie bez względu na cenę trunku.

Problem alkoholowy dotyka całych rodzin

Dużym problemem jest gdy w rodzinie gdzie wychowuje się dziecko, jeden z rodziców jest uzależniony od alkoholu. Dzieci inaczej radzą sobie z tym problemem i często towarzyszy im osamotnienie, agresja i poczucie winy. Również ze względu na dobro pociechy warto skorzystać z leczenia alkoholizmu i postarać się odbudować relacje między członkami rodziny.

Dzieci oraz partnerzy osób uzależnionych często zmagają się z uzależnieniem, więc dużą pomocą dla nich może być wsparcie psychologiczne. Terapia oferuje pomoc psychologiczną oraz daje narzędzia do skutecznej obrony przed możliwymi negatywnymi skutkami uzależnienia, jakie odczuwają współuzależnieni.

Leczenie esperalem

Metodą na leczenie alkoholizmu, jest implantacja wszywki alkoholowej. Wszczepienie wszywki alkoholowej z esperalu jest częścią tzw. terapii awersyjnej, mającej na celu zniechęcenie osoby uzależnionej do alkoholu. Wszyciem esperalu zajmują się kliniki leczenia alkoholizmu, które w profesjonalny sposób podchodzą do problemu alkoholowego.

Zastosowanie wszywki z esperalem uniemożliwia spożycie alkoholu, ponieważ już po kilku minutach od spożycia pojawiają się negatywne skutki. Te skutki uboczne zniechęcają alkoholika do picia alkoholu i pomagają w przejściu terapii i zerwaniu z nałogiem.