Biocydy a woda przemysłowa

Uzdatnianie wody przystosowanej zarówno do spożycia i użytku domowego, jak i tej wykorzystywanej w przeróżnych procesach przemysłowych stanowi dziś jedno z najważniejszych zagadnień współczesnej gospodarki wodnej. Odpowiednio napowietrzona, przefiltrowana, pozbawiona żelaza i manganu woda powinna trafiać zarówno do kranów każdego użytkownika, jak i zbiorników wody w zakładach produkcyjnych i przemysłowych. Woda ta musi być jednak kontrolowana pod jeszcze jednym kątem – rozwoju flory bakteryjnej. Tu najważniejszą rolę odgrywają tzw. biocydy. Czym są i w jaki sposób służą wodzie przemysłowej?

Czym są biocydy?

Pozbywanie się z wody szkodliwych mikroorganizmów i związków organicznych to jeden z ważniejszych procesów w drodze przygotowywania wody do użytku konsumenckiego i przemysłowego. Biocydy, czyli substancje czynne odpowiedzialne za zwalczanie szkodliwych organizmów w sposób chemiczny lub biologiczny odgrywają w tym procesie niebagatelną rolę. To właśnie biocydy, które dzieli się dziś na produkty syntetyczne i naturalne stanowią dziś podstawę działania punktów uzdatniania wody i to dzięki nim możliwe jest korzystanie z niej w sposób bezpieczny dla zdrowia człowieka oraz wszelkich maszyn wykorzystujących wodę w swojej pracy.

Jako substancje biobójcze, biocydy nie mogą być produkowane i stosowane bez należytej kontroli i uwagi, dlatego też poddaje się je szczegółowym badaniom na zgodność z określonymi regulacjami, które obowiązują nie tylko w skali kraju, ale często w skali europejskiej a nawet światowej.

Znaczenie biocydów dla wody przemysłowej

Uzdatnianie wody na potrzeby spożycia przez ludzi wydaje się być dość jasno uzasadnione – niekontrolowany rozwój mikroorganizmów mógłby przyczynić się tu do wielu różnego rodzaju chorób. W przypadku wody stosowanej w przemyśle sprawa wydaje się nie być tak oczywista, jednak wystarczy zauważyć jaki wpływ na jakość wody mają obecne w niej mikroorganizmy by przekonać się, że i dla maszyn nieuzdatniona woda może okazać się niezwykle szkodliwa.

woda przemysłowa

Mikroorganizmy obecne w nieuzdatnionej wodzie powodują tworzenie się tzw. biofilmu, czyli biologicznej powłoki składającej się z bakterii i mikroorganizmów obniżającej efektywność wymiany ciepła w wodzie, powodującej zarastanie rur (tzw. biofouling), czy osadzanie się kamienia kotłowego. Mikroorganizmy i rozwój bakterii w wodzie są więc bezpośrednią przyczyną wzrostu kosztów procesów, jako że przez wspomniane zarastanie rur czy mniejszą efektywność wymiany cieplnej są one zwyczajnie mniej efektywne. Pojawienie się biofilmu w wodze ma też oczywiście bezpośredni wpływ na konieczność częstszego serwisu rur i stacji uzdatniania wody w przedsiębiorstwach z powodu wzrostu ich oporności i zwiększonego zapychania się.

Dodatkowym powodem, dla którego biocydy odgrywają tak istotną rolę dla wody przemysłowej jest pozbywanie się bakterii, które mogą powodować różnego rodzaju groźne choroby, takie jak choćby Legionelloza. Bakteria ta rozwija się najczęściej w wodzie przeznaczonej na cele chłodnicze a jej pozbywanie się jest jedynym sposobem na eliminację konieczności częstego zamykania instalacji chłodzącej w celu usunięcia niezdatnej do użytku wody.

Kondycjonowanie wody dla przemysłu

Stosowanie biocydów w celu usunięcia z wody wszelkich szkodliwych bakterii i drobnoustrojów to ważny krok w stronę właściwie przygotowanej do użytku wody przemysłowej. Aby ta była jednak w stu procentach bezpieczna i nie powodowała spadku wydajności maszyn, uzdatnianie wody biocydami włączane jest do znacznie szerszego procesu kondycjonowania wody.

Proces ten obejmuje nie tylko eliminację czynników biologicznych takich jak bakterie, ale też innych związków zawartych w wodzie mogących osadzać się na wewnętrznych ściankach instalacji i przyczyniać się do niszczenia metalowych elementów, ograniczania przepływu wody czy blokowania i awarii poszczególnych elementów instalacji. Aby uzyskać pożądane parametry wody prowadzi się wszelkiego rodzaju procesy filtracyjne, które następnie uzupełnia się właśnie działaniem biocydów zapobiegających dalszemu osadzaniu się kamienia, korodowaniu rur czy zwiększonej aktywności mikrobiologicznej w wodzie przemysłowej.

Stosowanie biocydów do uzdatniania wody przemysłowej to proces, dzięki któremu przedsiębiorstwa mają dziś szansę sprawnego działania i wykorzystywania wody w różnych procesach produkcyjnych bez obaw o ryzyko zakażenia biologicznego czy częste awarie maszyn spowodowane złym stanem biologicznym i chemicznym stosowanej wody.