Co może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa informacji?

Bezpieczeństwo informacji to szereg środków i technik stosowanych w celu kontroli i ochrony wszystkich danych przetwarzanych w firmie oraz zapewnienia, że dane te nie wyciekną poza system przez nią utworzony. Jest to kluczowy element działalności każdego przedsiębiorstwa, ponieważ dane, które są w nim przetwarzane, są niezbędne do tego, by prowadzić działalność.

Większość systemów w firmach opiera się na nowych technologiach, jednak nie można mylić bezpieczeństwa informacji z bezpieczeństwem systemów komputerowych, które to – choć są blisko spokrewnione – nie są tym samym. 

Ważne jest, aby zrozumieć, że każda firma, niezależnie od wielkości, dysponuje poufnymi danymi swoich klientów i pracowników i że w związku z tym musi wprowadzić zapewnić środki bezpieczeństwa w zakresie ochrony tych danych, po to, aby zagwarantować właściwe ich przetwarzanie, co po wejściu w życie RODO nie jest już opcją, lecz obowiązkiem.

Cele bezpieczeństwa informacji

Wychodząc z założenia, że bezpieczeństwo informacji może się zmieniać w zależności od specyfiki danej firmy i sektora, w którym ona działa, można mówić o szeregu wspólnych celów wszystkich firmy w zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych.

Cele te dotyczące bezpieczeństwa informacji reguluje norma ISO 27001. Standard ten ustanawia model wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Głównym celem normy ISO 27001 jest ochrona aktywów informacyjnych, tj. sprzętu, użytkowników i informacji.

Przy tworzeniu systemu bezpieczeństwa informacji ISO należy wziąć pod uwagę trzy podstawowe aspekty. Są nimi:

  • integralność: informacje są wyświetlane w takiej postaci, w jakiej zostały one stworzone. Zadaniem firmy jest zapewnić takie protokoły, dzięki którym przesyłanie danych będzie się odbywać w bezpieczny sposób.
  • poufność: tylko upoważnione osoby lub określone podmioty mają dostęp do gromadzonych informacji i danych oraz że nie są one ujawniane bez zezwolenia.
  • dostępność: informacje są zawsze dostępne dla wszystkich osób lub podmiotów upoważnionych do korzystania z nich i do zapoznania się z nimi.

Dlaczego bezpieczeństwo informacji w firmie jest tak istotne?

Bezpieczeństwo informacji stało się w dzisiejszych czasach kluczowym elementem funkcjonowania każdej firmy, ponieważ tak naprawdę wszystkie przedsiębiorstwa wykorzystują dane do prowadzenia swojej działalności i są zobowiązane zagwarantować ich ochronę i integralność zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Systemy bezpieczeństwa informacji muszą być w stanie zarządzać istniejącym ryzykiem i pokonywać je z jak najmniejszym wpływem na firmę, a więc muszą być w stanie zagwarantować „odporność” firmy i jej systemów bezpieczeństwa, aby zapobiegać, unikać i rozwiązywać wszelkie zagrożenia lub ataki wynikające z przetwarzania informacji i danych. Organizacje muszą dysponować odpowiednimi rozwiązaniami technologicznymi, które nie tylko zapewnią ochronę, lecz także pozwolą w każdej chwili poznać stan systemów ochrony oraz zapewnią narzędzia niezbędne do zagwarantowania ciągłości działania firmy i jej działalności w razie ataku cybernetycznego.

Rodzaje informacji

Są trzy typy informacji, z którymi pracuje każda firma, i to niezależnie od rodzaju działalności czy sektora, a które należy wziąć pod uwagę, aby zapewnić odpowiednią ochronę danych i bezpieczeństwo informacji:

  • krytyczne: informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania firmy i jej działań. 
  • cenne: to te informacje, dzięki którym pozycja firmy jest taka a nie inna. To, czy dana informacja jest cenna czy też nie, podlega subiektywnej ocenie i to, co dla jednej organizacji jest cenną informacją, dla innej może nią nie być, ponieważ zależy to od rodzaju działalności i sektora.
  • wrażliwe: informacje są wrażliwe w tym sensie, że są to prywatne informacje klientów organizacji i dlatego powinny być dostępne tylko dla osób do tego upoważnionych. Systemy bezpieczeństwa informacji muszą zapewniać ochronę danych klientów.

Jakim ryzykom podlegają informacje?

Informacje, którymi dysponuje firma są podatne na:

  • zagrożenia:

Zagrożenie to działanie wykorzystujące lukę w zabezpieczeniach w celu naruszenia bezpieczeństwa systemu informatycznego.

  • ryzyka:

Ryzyko to prawdopodobieństwo, że ktoś lub coś wykorzysta podatność zasobu informacyjnego na zagrożenia, a tym samym wyrządzi szkodę organizacji. Dlatego właśnie zarządzanie ryzykiem ma fundamentalne znaczenie dla skutecznego i odpowiedzialnego zarządzania bezpieczeństwem informacji.