Czym jest identyfikacja wizualna?

Identyfikacja wizualna marki to całość symboliki stosowanej przez przedsiębiorstwo, czyli wszystko to, po czym można „na zewnątrz” rozpoznać daną firmę. Jest to między innymi kolorystyka, logo oraz logotyp. Są to elementy, poprzez które buduje się relacje z otoczeniem.

Na system identyfikacji wizualnej składa się wiele różnych elementów, takich jak:

 • symbol firmy (czyli znak i logotyp firmowy),
 • kolory firmowe,
 • symbole dekoracyjne,
 • druki firmowe (np. papier, koperty, dokumenty),
 • stemple firmowe,
 • identyfikatory pracowników,
 • ubiór pracowników,
 • materiały reklamowe,
 • materiały drukowane dla celów public relations,
 • środki transportu (samochody ciężarowe, osobowe),
 • aranżacja wnętrz siedziby firmy oraz wygląd otoczenia,
 • tablice i tabliczki informacyjne, opakowania produktów.

Tworząc unikalny system identyfikacji marki należy pamiętać o kilku ważnych zasadach. Nazwa firmy powinna nawiązywać do jej działalności, być jednoznaczna i wyróżniać firmę na tle konkurencji. Należy ją stworzyć dopiero p przeprowadzeniu gruntownej analizy charakteru działalności firmy. Ważne jest, aby raz ustanowiona nazwa pozostała niezmienna. Logo to graficzne przedstawienie marki produktu, znaku firmowego i innych symboli umieszczanych na opakowaniach produktów, w reklamie, drukach firmy i wielu innych elementach związanych z danym przedsiębiorstwem.

Logo tworzone jest przez zastosowanie koloru, rozmiaru i kształtu liter oraz ich układu. Istnieje kilka rodzajów logo, a najbardziej znane to tematyczne (graficzne przedstawienie branży, którą reprezentuje organizacja), graficzne (reprezentuje wyobrażenia jakiegoś obiektu ze świata natury: osoby, zwierzęta lub rzeczy, których charakterystyczne cechy są zgodne z atrybutami firmy) oraz abstrakcyjne (stanowi kompozycję figur geometrycznych i nie mówi nic o branży, firmie, ani produkcie).

Logotyp natomiast to symbol oraz nazwa firmy wraz z charakterystycznym dla niej krojem pisma. Logotypy powstałe na bazie liter i cyfr to monogramy (pierwsze litery pełnej nazwy np. PWN, PKO).

Każdy system identyfikacji wizualnej marki powinien być określony w księdze standardów CI. Jest ona opisem zasad i procedur stosowania elementów tożsamości wizualnej danej firmy (wzory, rysunki, instrukcje ich wykonania i zastosowania). W księdze standardów należy zamieścić minimalne wielkości określające granicę czytelności wybranych elementów graficznych oraz wzór minimalny obrazów wyznaczający konieczną wolną przestrzeń wokół miejsc zadrukowanych, także układy kompozycyjne.

Standaryzacji podlegają m.in.:

 • symbole firmowe (logotyp, znaki firmowe, kolorystyka),
 • wizytówki,
 • druki firmowe (papier, koperty),
 • galanteria biurowa,
 • tablice informacyjne,
 • oznakowanie budynków,
 • drukowane formy reklamowe – informatory, ulotki, broszury,
 • ubiór pracowników.

Stosując dane elementy należy przestrzegać określonych wytycznych.

Należy pamiętać, że elementy pozwalające na identyfikację wizualną marki powinny być należy zgodne ze specyfiką i stylem firmy, jednolite i zgodne z całym system komunikacji społecznej organizacji; oryginalne, odróżniający firmę od konkurencji, odpowiednio wyeksponowane – tak by łatwo można było je zauważyć, jednoznaczne oraz nie powodujące negatywnych skojarzeń.

Jeżeli szukasz pomocy w stworzeniu identyfikacji wizualnej, warto wynająć do tego celu specjalistów. Agencja Auch Studio z Dolnego Śląska doskonale sobie poradzi z tym zadaniem.