Darmowa komunickacja miejsca w Lubinie

Stało się to co było już zapowiadane przez radnych od dłuższego czasu. Z dniem 1 września nabrała mocy urzędowej ustawa o zniesieniu opłat za komunikację miejską na terenie miasta Lubina zarówno dla zameldowanych jak i przyjezdnych. Taki ruch podyktowany jest przede wszystkim chęcią skłonienia ludzi do poruszania się właśnie takimi środkami komunikacji. Badania przeprowadzone na reprezentatywnej grupie mieszkańców wykazały, że ilość przejazdów może zwiększyć się dzięki temu działaniu o 20 %. Ma to wymierny wpływ na zakorkowanie dróg, zanieczyszczenie środowiska czy nawet stan nawierzchni.bus

Ciekawe czy inne miasta pójdą tym tropem i wprowadzą darmową komunikację miejską. Na razie na taki ruch nie możemy liczyć we Wrocławiu ponieważ ostatnio projekt radnych zakładający zniesienie opłat za autobusy i tramwaje został odrzucony przez prezydenta miasta. Wciąż wydatki na komunikację stanowią zbyt duży procent budżetu i Wrocławia po prostu na to nie stać. Miejmy nadzieję, że w przyszłości większość miast w Polsce skorzysta z rozwiązań wprowadzonych przez Lubin.