Gdzie na Dolnym Śląsku zrobić szkolenia BHP?

Zapewnienie bezpieczeństwa pracy w zakładzie produkcyjnym czy też innej firmie leży w gestii właściciela danego interesu. Jednak sam właściciel czy też manager nie może brać odpowiedzialności za uczynki czy zaniedbania swoich pracowników. Aby dobrze przygotować ich do pracy i to do pracy zgodnej z powszechnie przyjętymi zasadami należy przeprowadzić szkolenia BHP, które staną się drogowskazem w kwestii bezpieczeństwa na miejscu pracy.

Szkolenia BHP – co to właściwie jest

Nie da się odpowiedzieć jednoznacznie na pytanie zawarte w nagłówku. Dlatego, że wszystko zależy od tego jaki charakter ma praca. Istnieją szkolenia ogólne na których powinien być każdy pracownik a także specjalistyczne, które tyczą się konkretnych specjalności. Przykładowo kursy BHP dla SEP to zajęcia dedykowane dla elektryków wysokich napięć. Uczestnictwo w takim kursie a następnie zdane państwowego egzaminu jest gwarantem, że będziemy  mieli poświadczoną umiejętność obchodzenia się z instalacjami elektrycznymi o Wysokiem napięciu. Podobnie sprawa ma się z uprawnieniami do pracy na wysokości – są one wykonywane wtedy kiedy pracownik chce brać udział w pracach alpinistycznych. Wszystkie takie kursy BHP mają jeden cel – przygotować przyszłego pracownika do pracy zgodnej z wymaganiami prawa pracy. Przy tym warto zauważyć, że istotne jest dobranie odpowiedniego kursu do konkretnego stanowiska ale tym zajmie się już ekspert, który zna potrzeby i wymagania pracodawcy i łączy je z odpowiednimi przepisami prawa pracy.

multikontrakt

Nie każdy musi chodzić na szkolenia BHP ale prawo pracy po prostu wymaga, żeby każdy pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę miał za sobą przynajmniej ogólny kurs BHP. Uczy on w jaki sposób zachowywać się na miejscu pracy aby zmniejszyć ryzyko występowania wypadków. Do tego celu przeprowadza się szkolenia w formie wykładów, które zazwyczaj trwają od 3 do 5 godzin. Podczas nich pracownik może nauczyć się:

  • Jak zachowywać się na miejscu pracy aby nie zwiększać ryzyka;
  • Co zrobić w razie wypadku;
  • Jakie sprzęty powinien posiadać pracownik na miejscu pracy.

Taka podstawowa wiedza gwarantuje, że pracownik będzie odpowiednio przygotowany do pełnienia swoich obowiązków. Osobną kwestią jest to czy potem ten sam człowiek stosuje się do wcześniej usłyszanych zaleceń. Jak pokazują liczne badania niewielu jest takich, którzy korzystaliby z tej wiedzy co do joty. Oznacza to, że każde miejsce pracy jest tak bezpieczne jak pozwalają na to ludzie odpowiedzialni za nie. Przykładowo przeterminowana gaśnica może być śmiertelnym zagrożeniem jeśli nie będzie zdolna do ugaszenia pożaru, a to przecież wymaga tak niewiele wysiłku. O tym muszą pamiętać ludzie odpowiedzialni na poszczególnych stanowiskach. W razie jakichkolwiek wątpliwości warto poradzić się specjalisty z zakresu BHP, który będzie potrafił odpowiedzieć na nasze problemy czy pytania. Cóż, nie na darmo mówi się że warto dmuchać na zimne. W ostateczności i tak lepiej być przezornym i ubezpieczonym niż nieuważnym. Dlatego tak ważne jest kompleksowe podejście do usług BHP, nie tylko jeśli chodzi o szkolenia.