GRUPA GEOLOGICZNA S.C.

Każda osoba realizująca jakąś budowę, wie jak ważne jest przeprowadzenie badań grunt, na którym ma stanąć budynek.

Prowadzimy badania, które określają warunki hydrogeologiczne w związku z budowaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne. Na potrzeby przydomowych biologicznych rozsączalni ścieków wykonujemy Opinię o warunkach hydrogeologicznych. Jest to dokument, który określający normy jakie trzeba spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód i ziemi. Oferujemy ekspertyzy geotechniczne warunków gruntowo-wodnych. Grupa Geologiczna wykonuje także wiercenia i badania gruntów dla budownictwa przemysłowego, inwestycji drogowych, kolejowych z własnym dozorem. Zapraszamy do zapoznania się naszą pełną ofertą i do skorzystania z usług.

Dane firmowe:

ul. Poznańska 21-23

53-631 Wrocław

Strona w sieci: www.grupageologiczna.pl

Mail: biuro@grupageologiczna.pl

Obszar działalności firmy: Polska