Jak często powinniśmy chodzić na kontrole do okulisty?

Dbałość o prawidłowe działanie narządu wzroku powinno być nawykiem każdej osoby, nie tylko tej, która posiada wadę tego narządu. Warto wiedzieć, że problem ze wzrokiem może wystąpić w każdym wieku, a konsekwencję jego zaniedbania mogą być katastrofalne. Regularne badania okulistyczne pozwalają zachować kontrolę na ostrością oraz zasięgiem widzenia. Dzięki temu możliwe jest wykrycie groźnych chorób oraz najmocniejszych nieprawidłowości, które nieleczone mogą prowadzić nawet do całkowitej utraty widzenia. Przed podjęciem jednak działań związanych z kontrolą wzroku należy zapoznać się z podstawowymi informacjami na temat tego jak należy przygotować się do wizyty lekarskiej oraz w jaki sposób dbać na co dzień o narząd wzroku.

Kiedy udać się do okulisty?

Wiele osób unika wizyty u lekarza potocznie mówiąc „jak ognia”, jednakże są sytuacje, w których bezwzględnie należy udać się do specjalisty. Jeżeli występują jakiekolwiek objawy wskazujące na to, iż wzrok ulega pogorszeniu lub jego zasięg jest znacznie mniejszy, należy jak najszybciej skonsultować się z okulistą, który wykona kompleks badań umożliwiających wykrycie choroby nawet we wczesnym jej stadium. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek problemów ze wzrokiem, pogorszeniem widoczności bądź innych dolegliwości takich jak np. przewlekłe zaczerwienienie lub pieczenie rogówki trzeba w najszybszym możliwym terminie skontaktować się ze specjalistą.

Osoby, które bagatelizują nawet najmniejsze objawy sugerujące problem ze wzrokiem takie jak np. brak ostrości, ból oczu, szczypanie, łzawienie oraz pieczenie lub nawet światłowstręt mogą doprowadzić do znacznie poważniejszych dolegliwości. Z wizytą u specjalisty nie należy także zwlekać w przypadku nadmiernego mrugania oka, które chroni spojówkę przez zapaleniem.

Jak często badać wzrok?

Zarówno osoby cierpiące na jakiekolwiek wady wzoru, jak i te zdrowe powinny regularnie się badać pod kątem jakości działania narządu wzroku, który z wiekiem może ulegać pogorszeniu. Osoby znajdujące się w wieku od 18 do 60 lat powinny dokonywać badań kontrolnych wzroku co najmniej raz na dwa lata. Pozwala to na wczesne wykrycie ewentualnych zmian oraz zapobieganie ich rozprzestrzenianiu i pogłębianiu się wady. W przypadku osób, u których stwierdzono wadę wzroku, badania powinny być wykonywane co najmniej raz na rok lub inaczej, zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego. Częstotliwość badań powinna być uzależniona przede wszystkim od jakości widzenia danej osoby oraz obserwacji tego, czy wykrywa wada nie pogłębia się lub została zahamowana.

wizyta kontrolna w gabinecie okulisty

Badania wzroku dla dzieci i młodzieży

W przypadku dzieci i młodzieży badania kontrolne wzroku powinny być wykonywane raz w ciągu w dwóch lat lub częściej, jeśli wymaga tego specjalista. Rutynowe kontrole narządu wzroku przeprowadzane są często w gabinetach pediatrycznych podczas badania bilansowego, kiedy dziecko kończy rok, dwa oraz cztery lata. Kolejne kontrole powinny być przeprowadzane w wieku szkolnym, co najmniej kilka razy.

Jak wygląda badanie wzroku?

Okulista podczas wizyty sprawdza u pacjenta jego pole widzenia, ostrość oraz ewentualne występowanie ciał obcych w rogówce lub innych zmian fizycznych. Przeprowadzany jest także wywiad z pacjentem, podczas którego należy bezwzględnie powiadomić lekarza o występowaniu ewentualnych dolegliwości wzrokowych oraz o przebytych chorobach. Specjalista ma także prawo zapytać podczas badania o wadę wzroku, stosowane dotychczas leczenie oraz występowanie chorób dziedzicznych w rodzinie, aby wykluczyć ryzyko wystąpienia zaćmy lub jaskry.

wizyta w gabinecie okulisty

Na badanie wzroku i badanie dna oka w Jeleniej Górze wybierz się do salonu optycznego Cztery Pory Wzoku.

Dlaczego warto regularnie kontrolować wzrok?

Regularne kontrole u lekarza zajmującego się okulistyką pozwalają na odpowiednio wczesne wykrycie ewentualnej wady wzroku bądź pojawienia się choroby, która nieleczona może doprowadzić do całkowitego uszkodzenia narządu jak np. jaskra lub zaćma. Bardzo ważne jest także zapewnienie oczom odpowiedniej ilości odpoczynku, szczególnie jeśli praca zawodowa wymaga ciągłego wpatrywania się w ekran komputera, co w dłuższym czasie prowadzi do uszkodzenia narządu widzenia i konieczności noszenia okularów korekcyjnych. Warto także wiedzieć, że noszenie okularów we wczesnym stadium wykrycia wady daje możliwość jej ewentualnego pozbycia się praktycznie w 100%. Najczęściej jest to jednak możliwe w przypadku młodych osób oraz dzieci, ponieważ ich narządy są znacznie lepiej przystosowane do regeneracji.