Jak przebiega wdrożenie standadu IFS?

Międzynarodowy standard bezpieczeństwa IFS (International Featured Standard) został opracowany przez organizacje handlowe z Niemiec, Francji oraz Włoch.

Uznawany jest powszechnie w krajach Europy Zachodniej z wyłączeniem Wielkiej Brytanii, w której obowiązuje standard BRC (British  Retail Consotrium). Na standard IFS składają się: 

 • BRC,
 • SQF,
 • ISO 9000, 
 • Codex Alimentarius, 
 • przepisy Prawa Krajowego, 
 • HACCP, 
 • GMP, 
 • GHP
 • Europejski System Jakości.

Standard IFS znajduje zastosowanie w przypadku przetwórstwa żywności i w sytuacji ryzyka zanieczyszczenia produktu podczas pakowania. Jest skierowany przede wszystkim do:

 • dostawców detalicznych, 
 • dostawców hurtowych, 
 • producentów żywności, 
 • koncernów przetwórstwa spożywczego. 

Standard IFS został zatwierdzony przez Global Food Safety Initiative (GFSI). Do jego wdrożenia niezbędne jest posiadanie sprawnie funkcjonującego systemu HACCP oraz dokumentowanie pochodzenia surowców, a także definiowanie i zapobieganie możliwym zagrożeniom. W celu implementacji standardu IFS niezbędne jest właściwe przeszkolenie kadry kierowniczej oraz pracowników z zakresu bezpieczeństwa. 

Jakie firmy wdrażają standard IFS? 

Istnieje sześć norm wchodzących w skład standardów IFS, które odnoszą się do działalności prowadzonej przez różnorodne firmy. Są to: 

 • IFS Food przeznaczony dla dostawców i wytwórców dla handlowców detalicznych i hurtowych produktów spożywczych,
 • IFS Logistic dla firm trudniących się załadunkiem, składowaniem, przewozem i rozładunkiem towarów,  
 • IFS Broker skupiony na działalności pośredników handlowych i ułatwiający wybór dostawców, 
 • IFS Wholesale/Cash&Carry skierowany do hurtowników i sklepów typu Cash&Carry,
 • IFS PACsecure przeznaczony dla firm pakujących w celu zagwarantowania bezpieczeństwa materiałów opakowaniowych. 

Standard IFS wykorzystywany jest także przez producentów chemii gospodarczej oraz produktów kosmetycznych. Dla tej grupy przedsiębiorców przeznaczony został standard IFS HPC

Przygotowanie do wdrożenia standardu IFS

Do wdrożenia standardu IFS niezbędne jest odpowiednie przygotowanie. Przedsiębiorstwo chcące spełnić wymogi międzynarodowego standardu bezpieczeństwa, musi poczynić kilka niezbędnych kroków. 

Krok 1: audyt zerowy 

W trakcie audytu zerowego zewnętrzny konsultant przeprowadza rozpoznanie dotyczące funkcjonowania organizacji. 

Krok 2: ustanowienie Pełnomocnika ds. IFS

Organizacja powinna powołać i przeszkolić osobę, która będzie pełnić funkcję Pełnomocnika do spraw standardu IFS. 

Krok 3: opracowanie zgodności z normą 

Organizacja musi zadbać o sporządzenie odpowiedniej dokumentacji przygotowującej wprowadzenie standardu IFS. 

Krok 4: audyt sprawdzający 

Kolejnym etapem wdrażania standardu IFS jest przeprowadzenie audytu sprawdzającego skuteczność wprowadzonych w organizacji zmian służących opracowaniu zgodności z normą. 

Krok 5: przygotowanie do audytu certyfikującego 

Ostatnim krokiem jest przygotowanie organizacji do oficjalnego audytu certyfikującego. 

Korzyści wynikające z wdrożenia standardu IFS 

Wdrożenie standardu IFS daje firmom wiele korzyści. Są to przede wszystkim: 

 • uzyskanie przejrzystego i uproszczonego dostępu do rynku, 
 • uzyskanie przejrzystości łańcucha dostaw, 
 • możliwość ciągłego doskonalenia dzięki zastosowaniu zróżnicowanego systemu oceny, 
 • możliwość zarządzania dostawcami za pomocą bazy danych IFS, 
 • dostęp do nowoczesnych, wielojęzycznych narzędzi wdrożenia – przewodników, aplikacji, szkoleń, webinariów i platform e-learningowych, 
 • usprawnienie procesów skutkujące zmniejszeniem kosztów prowadzenia działalności. 

Niezwykle korzystne dla firm jest także uzyskanie certyfikatu potwierdzającego wdrożenie standardu IFS. Pozwala on między innymi: 

 • pozyskać nowych klientów i nowe rynki zbytu dla oferowanych produktów, 
 • budować relacje z międzynarodowymi sieciami handlowymi, 
 • uzyskać zaufanie klientów i dostawców, 
 • zyskać przewagę konkurencyjną w działaniach marketingowych. 

Certyfikacja IFS 

Organizacja spełniająca wszystkie wymagania standardu może ubiegać się o przyznanie stosownego dokumentu, potwierdzającego przejście procesu certyfikacji IFS. Oceny zgodności wykonywanych w organizacji działań z normami IFS dokonuje na podstawie audytu niezależna jednostka certyfikująca. W trakcie audytu profesjonalny i doświadczony audytor sprawdza, czy wszystkie elementy normy zostały wdrożone, badając funkcjonowanie systemu w rzeczywistości. Po zakończeniu oceny wydawany zostaje raport audytowy wraz z dyspozycją o możliwości przyznaniu certyfikatu IFS. Certyfikat wydawany jest na 3 lata, jednak w drugim i trzecim roku organizacja musi przeprowadzić audyt nadzoru, mający na celu ciągłą optymalizację procesów. Po upływie trzech lat konieczne jest przeprowadzenie audytu recertyfikacji, pozwalającego utrzymać posiadany certyfikat IFS.