Jakie są wasze doświadczenia związane z ośrodkami uzależnień?

Czy możecie opowiedzieć nam bardziej szczegółowo o swoim procesie leczenia, programach terapeutycznych oraz jakości opieki, jakiej dostaliście w ośrodku? Jakie konkretnie korzyści odnieśliście dzięki pobytowi w takim ośrodku?