Co robi audytor wiodący?

353 views
0

W jaki sposób audytor wiodący wpływa na proces audytu i jakie są jego kluczowe zadania? Czy audytor wiodący jest jedyną osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie audytu, czy może korzystać z pomocy innych audytorów?

Redaktor MK Changed status to publish 28 lutego, 2023
0

Jednak audytor wiodący nie jest jedyną osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie audytu. Często korzysta z pomocy innych audytorów, którzy posiadają specjalistyczną wiedzę i doświadczenie w konkretnej dziedzinie, którą podlega audyt. W zespole audytorskim mogą się znajdować audytorzy wewnętrzni i zewnętrzni, specjaliści od systemów informatycznych, prawnicy oraz eksperci z dziedziny bezpieczeństwa pracy czy ochrony środowiska. Współpraca z innymi audytorami pozwala na przeprowadzenie audytu na wysokim poziomie i uzyskanie kompleksowego obrazu sytuacji w danej dziedzinie.

Redaktor MK Changed status to publish 28 lutego, 2023
0

Audytor wiodący jest najwyższą osobą w hierarchii audytorskiej, która odpowiada za zarządzanie procesem audytu i koordynację pracy zespołu audytorskiego. Jego kluczowym zadaniem jest zapewnienie, że audyt jest przeprowadzony zgodnie z wymaganiami standardów i procedur audytorskich oraz że wyniki audytu są rzetelne, obiektywne i wiarygodne. Audytor wiodący jest odpowiedzialny za planowanie audytu, określenie zakresu i celów audytu, przygotowanie harmonogramu pracy zespołu audytorskiego, koordynowanie działań audytorów oraz przygotowanie raportu z wyników audytu.

Redaktor MK Changed status to publish 28 lutego, 2023