Czy można ubezwłasnowolnić alkoholika?

574 views
0

Mój znajomy ma problem z osobą z rodziny, która jest uzależniona od alkoholu. Czy można ubezwłasnowolnić taką osobę?

tomek Changed status to publish 26 sierpnia, 2022
0

Generalnie możesz ubezwłasnowolnić osobę uzależnioną od alkoholu. Lecz jak ubezwłasnowolnić alkoholika, to musisz zapoznać się chociażby z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

tomek Changed status to publish 26 sierpnia, 2022
You are viewing 1 out of 2 answers, click here to view all answers.