Jak pomóc osobie uzależnionej?

37 views
0

Czy znacie kogoś, kto ma problem z alkoholem? Jak rozmawiać z taką osobą? Chciałabym znaleźć jakieś rozwiązanie, żeby jej pomóc. Niestety nie mam pojęcia, jak wygląda leczenie uzależnień i co można zrobić, żeby odstawić alkohol…

zuza Changed status to publish 5 stycznia, 2023
0

Myślę, że powinnaś znaleźć ośrodek odwykowy, albo przynajmniej terapię dla osób uzależnionych w waszej okolicy. Wsparcie nie zastąpi spotkań ze specjalistą, które najlepiej zacząć jak najszybciej, zanim ten stan zacznie się pogłębiać.

zuza Changed status to publish 5 stycznia, 2023
You are viewing 1 out of 2 answers, click here to view all answers.