Warunki przystąpienia do egzaminu zawodowego technika dentystyczneg

108 views
0

Jakie warunki trzeba spełnić, aby przystąpić do egzaminu zawodowego technika dentystycznego?

zuza Changed status to publish 23 maja, 2024
0

Absolwenci muszą także spełnić wymagania stawiane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, która nadzoruje przebieg egzaminów zawodowych. Tylko po spełnieniu tych warunków można przystąpić do egzaminu, który jest ostatnim krokiem do uzyskania tytułu technika dentystycznego.

zuza Changed status to publish 23 maja, 2024
0

Warunkiem przystąpienia do egzaminu zawodowego  jest ukończenie szkoły policealnej techniki dentystycznej oraz uzyskanie odpowiedniego świadectwa ukończenia tej szkoły. Szkoła policealna zapewnia kompleksowe przygotowanie teoretyczne i praktyczne, które jest niezbędne do zdobycia kwalifikacji zawodowych technika dentystycznego.

zuza Changed status to publish 23 maja, 2024