Skaner HILTI Ferroscan PS200 (PS250) – charakterystyka i zasada działania

Skaner HILTI Ferroscan PS200 (PS250) to jedno z najbardziej zaawansowanych narzędzi pracy rzeczoznawców budowlanych umożliwiające skuteczne skanowanie betonu i wykonanie dokładnej analizy średnicy i położenia zbrojenia zatopionego w betonie bez konieczności wykonywania inwazyjnych odwiertów i ryzykowania uszkodzeniem konstrukcji samego budynku. Rzeczoznawcy, którzy na co dzień zajmują się analizowaniem, opiniowaniem i ekspertyzami w zakresie Prawa Budowlanego na placach budowy i budynkach oddawanych do użytku, a także kontrolami stanu technicznego na istniejących już nieruchomościach korzystają z tego typu pomiarów niezwykle często – wprowadzenie możliwości wykonania ich drogą nieinwazyjną to zdecydowanie silne usprawnienie ich pracy. Jak jednak działa skaner HILTI Ferroscan PS200 (PS250) i czym się charakteryzuje?

Nieinwazyjne skanowanie betonu – charakterystyka działania skanera HILTI

Skanowanie betonu to jedno z najmniej inwazyjnych a jednocześnie niezwykle dokładnych badań prowadzonych na placach budowy, przy oddawaniu budynków do użytku, podczas regularnych badań technicznych czy po jakichkolwiek katastrofach budowlanych. Jako metoda nieinwazyjna, skanowanie betonu za pomocą wyspecjalizowanego skanera HILTI Ferroscan PS200 (PS250) gwarantuje bardzo dokładne wyniki pomiarowe nie wymagając rozwiercania betonu czy ryzykowania dalszym uszkodzeniem konstrukcji podczas kontroli jej stanu.

Skanowanie pozwala na rozpoznanie położenia oraz średnicy zbrojenia, przedstawiając wyniki w formie graficznej i pozwalając szybko stwierdzić prawidłowość w stosunku do planów budynku czy obowiązujących przepisów prawa budowlanego.

Bardzo ważnym aspektem wykorzystywania skanera HILTI w celu skanowania betonu jest fakt, że narzędzie to wymaga doskonałej znajomości programów do obsługi skanera oraz umiejętności analizowania i interpretacji wyników dostarczanych przez skaner. W praktyce więc wykorzystuje go niewiele firm działających na rynku rzeczoznawców budowlanych – ich pracownicy oferują minimum 10-cio letnie doświadczenie w tego rodzaju pracach diagnostycznych potwierdzone wieloma referencjami i praktyczną wiedzą z zakresu rzeczoznawstwa budowlanego.

Jak działa skaner HILTI Ferroscan PS200 (PS250)?

Wyniki uzyskane podczas skanowania betonu przedstawiane są tutaj w formie graficznej i opisowej, dając dokładny obraz tego, co znalazło się pod betonem, stanowiąc konstrukcję danego budynku.

skanowanie betonu

Wśród rodzajów skanu możliwych do wykonania za pomocą specjalistycznego skanera pojawiają się między innymi:

  • Skanowanie „obszarów 60×60 cm i ich wielokrotności – skanowanie obrazów lub skanowanie blokowe w celu rozpoznania położenia i średnicy zbrojenia,
  • Szybkie skanowanie betonu z wykrywaniem elementów, a więc skan liniowy dowolnej długości dający możliwość natychmiastowego rozpoznania położenia zbrojenia,

Zgodnie z parametrami omawianego modelu skanera, maksymalna głębokość do określenia grubości otuliny i lokalizacji pręta wynosi 100 mm, a zakres średnicy rozpoznawanego przez skaner pręta zbrojeniowego mieści się w zakresie od 6 do 36 milimetrów. Dokładność pomiaru głębokości pręta, jaką oferuje skaner HILTI Ferroscan PS200 to ± 1 mm.

Wykorzystanie skanowania betonu w pracy rzeczoznawcy budowlanego

Wśród najważniejszych zalet i powodów, dla których stosowanie skanerów betonu staje się z roku na rok coraz bardziej popularne w branży budowlanej znalazła się przede wszystkim możliwość szybkiego i łatwego skanowania dużych powierzchni betonu, bez ograniczeń co do wielkości skanowanego obiektu. Pracujący skaner wyświetla na bieżąco na monitorze czytelny obraz zbrojenia, umożliwiając dokonanie natychmiastowej analizy i oceny zarówno konstrukcji, jak i otuliny. W praktyce oznacza to, że pomiar jest znacznie dokładniejszy, bo nie wykonany w kilku wybranych miejscach a na przestrzeni całego budynku – czasami kilka milimetrów od miejsca wykonania tradycyjnego pomiaru pojawiają się uszczerbki konstrukcji, których tradycyjne metody nie pozwoliły wykryć odpowiednio dokładnie.

Zastosowanie nieinwazyjnych metod skanowania betonu to też najlepszy sposób na uniknięcie uszkodzeń prętów zbrojeniowych i konstrukcji budynku poprzez wykonywanie odwiertów i wycinanie otworów w celu sprawdzenia stanu samego zbrojenia. System zastosowany w skanerze HILTI Ferroscan PS200 umożliwia wykonywanie pomiarów nawet przy bardzo dużych powierzchniach budowlanych, dzięki czemu można z powodzeniem wykorzystywać tego typu skanery przy analizie stanu płyt betonowych, mostów i tuneli.

Nowoczesne skanery do betonu to nie tylko pomoc dla rzeczoznawców budowlanych, ale też samych ekip realizujących wykonanie danej konstrukcji. Dzięki nieinwazyjnym metodom pomiarów ich praca może przebiegać bez zakłóceń, a odwierty są konieczne wyłącznie w momencie wykrycia nieprawidłowości. To znaczny krok w przód i trend, za którym zdaje się podążać dziś cała branża budowlana.