Strategia Rozwoju Dolnego Śląska

Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 jest już dostępna na oficjalnej stronie Dolnego Śląska oraz w urzędzie marszałkowskim. Dla tych, którzy nie chcą czytać tak obszernego dokumentu przygotowaliśmy pewne podsumowanie najważniejszych założeń owej strategii. Najbardziej istotny dlastrateg mieszkańców jest oczywiście model gospodarczy, który w tym przypadku będzie się składał z dwóch filarów: pierwszy z nich to rozwój przemysłu opartego o nowoczesne technologie. Można więc założyć że dużo pieniędzy ze wspólnej kasy zostanie przeznaczonych na innowacyjne metody produkcji, badania naukowe oraz innowacje ogółem. Przemysł ma być także jak najmniej szkodliwy dla środowiska oraz uciążliwy dla mieszkańców. Taka polityka może przyciągnąć wielu zagranicznych inwestorów ponieważ zwiększa ona atrakcyjność Dolnego Śląska jako regionu w którym opłaca się produkować. Drugi filar na jakim ma spoczywać ciężar rozwoju gospodarczego regionu to unikatowe zasoby przyrodnicze, kulturowe i środowiskowe. Tutaj wachlarz interpretacji jest bardzo szeroki. Zapewne polityka zostanie ukształtowana w taki sposób aby po pierwsze chronić posiadane dobra jako dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe a z drugiej strony promować je w skali większej niż region. Można więc przypuszczać, że duży nacisk zostanie położony na rozwój turystyki i bazy niezbędnej do jej eksponowania. Miejmy nadzieję, że plany zawarte w dokumencie będą stanowiły drogowskaz dla władz lokalnych. Tylko dzięki spójnej polityce możemy naprawdę przyspieszyć rozwój Dolnego Śląska.