Szkolenie z doboru okularów 

Okulary i soczewki kontaktowe to zdobycze cywilizacyjne, które znacząco wpłynęły na komfort życia ludzi. Odpowiedni ich dobór nie jest jednak łatwy i wymaga specjalistycznej wiedzy. Wiedzy, którą można nabyć na szkoleniu w zakresie refrakcji oka. 

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do lekarzy odbywających specjalizację okulistyczną i studentów medycyny wiążących swoją przyszłość z tą gałęzią sztuki lekarskiej. Kurs przeznaczony jest również dla optometrystów zainteresowanych poszerzeniem swoich kwalifikacji zawodowych o wiedzę medyczną z zakresu okulistyki i efektywnej korekcji wad wzroku u klientów będących odbiorcami ich usług. 

Organizacja kursu 

Kurs przeprowadzany jest stacjonarnie przy zachowaniu wszystkich zasad sanitarno-epidemiologicznych wynikających z pandemii koronawirusa. Szkolenie odbywa się w ciągu jednego dnia i trwa osiem godzin. Kurs podzielony jest na część teoretyczną i część praktyczną – część teoretyczna obejmuje wykłady wprowadzające, w trakcie których kursanci są podzieleni na grupy dwunastoosobowe.

Część praktyczna polega na czynnościach wykonywanych z pacjentami. Uczestnicy szkolenia pracują w tym czasie w małych trzyosobowych grupach oferujących komfortowe zdobywanie wiedzy i możliwość zachowania dystansu społecznego. Kursanci mają zapewnione wyżywienie w postaci całodziennego kateringu. Po ukończonym szkoleniu uczestnicy otrzymają certyfikat poświadczający jego ukończenie. 

Dlaczego umiejętność doboru okularów jest ważna?

Wzrok jest zmysłem szczególnie potrzebnym człowiekowi. Problemy związane ze wzrokiem mogą znacznie utrudnić funkcjonowanie, dlatego tak istotna jest praca specjalistów z dziedziny okulistyki i optometrii, którzy, korzystając z odpowiednich narzędzi, są w stanie przywrócić osobie z wadą wzroku komfort życia. By to się jednak stało, specjaliści ci muszą posiadać szczegółową wiedzę z zakresu poprawnego doboru soczewek korekcyjnych do pacjenta, mając na uwadze szereg czynników.

Właściwa diagnostyka i zastosowanie odpowiednich środków korygujących wady wzroku są niezwykle istotne dla zdrowia fizycznego i psychicznego pacjentów. Umiejętność doboru odpowiednich okularów i soczewek kontaktowych znacząco wpływa na jakość życia ludzi dotkniętych wadą wzroku. 

Szkolenie z doboru okularów – teoria 

Dobór właściwych soczewek okularów i soczewek kontaktowych dla pacjenta powinien wynikać z przeprowadzonych badań i umiejętnego ich odczytania. W swoim programie kurs oferuje uczestnikom wykład ze wstępu do optyki, gdzie omówione zostaną podstawy korekty wad wzroku. Uczestnicy szkolenia poznają specyfikę badania ostrości wzroku i zapoznają się z subiektywnymi i obiektywnymi metodami określania refrakcji. Wykłady obejmą również różne rodzaje wad wzroku – krótkowzroczność, nadwzroczność (nazywana także dalekowzrocznością), astygmatyzm oraz prezbiopię (określaną potocznie starczowzrocznością). 

konferencja

Podstawy doboru odpowiednich soczewek 

W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się z zasadami korekcji wzroku związanymi z różnymi rodzajami wad występujących u pacjentów. Dobór właściwej soczewki do pacjenta powinien wynikać z zaleceń medycznych, na czym będą skupiać się uczestnicy kursu. Wykłady obejmą również sposoby diagnozowania i specyfikę badań i korekcji wzroku u dzieci, które będą się różnić od tych stosowanych u pacjentów dorosłych.

Kursanci przyjrzą się również diagnostyce i metodom korekcji zeza. Istotny punkt programu szkolenia dotyczy podstaw z zakresu pryzmatów okularowych. Dobór odpowiedniego pryzmatu ma ogromny wpływ na proces leczenia i korekcji wad wzroku u pacjentów. Przykładowo, decyzja o zastosowaniu zbyt dużej mocy pryzmatów okularowych może powodować zatrzymanie leczenia choroby zezowej. 

Zajęcia praktyczne

Część praktyczna szkolenia obejmuje pracę uczestników z pacjentami. Organizatorzy kursu zapewniają nowoczesny specjalistyczny sprzęt diagnostyczny, który będzie wykorzystywany w trakcie badań. Podczas diagnostyki pacjentów kursanci będą nadzorowani przez wykwalifikowaną kadrę prowadzących z dużym doświadczeniem w dziedzinie optometrii.

Wszyscy uczestnicy kursu zostaną zaopatrzeni w materiały edukacyjne podsumowujące wiedzę przekazaną w trakcie wykładów i zajęć praktycznych. Ponadto, w ciągu siedemdziesięciu dwóch godzin od zakończenia szkolenia każdy kursant, w razie jakichkolwiek wątpliwości, ma możliwość zadawania pytań poprzez platformę internetową.

Patrz w przyszłość 

Kurs z zakresu refrakcji oka zapewnia lekarzom i studentom specjalizującym się w okulistyce i optometrii możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy z ludźmi wymagającymi korekcji wzroku. Osoby, które ukończą kurs, będą lepiej zorientowane w metodach odpowiedniego doboru okularów i szkieł kontaktowych dopasowanych do specyfiki wady wzroku danego pacjenta.