Zarząd województwa z absolutorium

Dnia 26.06.2014 podczas LI sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nasz zarząd wojewódzki dostał absolutorium. Przyczyniło się do tego zamknięcie budżetu w roku ubiegłym. Równocześnie był to najważniejszy punkt posiedzenia sejmiku w czerwcu. Statystyki przedstawiają się następująco: 189 projektów za kwotę ponad 617 mln złotych zostało w tym roku zrealizowanych z wojewódzkiej kasy. Najwięcej oczywiście pochłonął transport i drogi.

Wydatki związane z transportem drogowym są od lat największe jeśli brać pod uwagę procentowy udział w budżecie. Warto nadmienić, że większość wpływów do wspólnej kasy zostało podzielonych sprawiedliwie pomiędzy poszczególne regiony Dolnego Śląska. Oprócz tego na posiedzeniu przyjęto program walki z hałasem oraz zdecydowano gdzie odbędą się tegoroczne wojewódzkie dożynki.