Parki Krajobrazowe

Na terenie województwa znajduje się aż 12 parków krajobrazowych. Ich głównym położeniem jest północna i południowa granica regionu, również w centrum Dolnego Śląska ulokowanych jest kilka Parków, brak ich natomiast na zachodzie oraz wschodzie.


Parki Krajobrazowe na Dolnym Śląsku istnieją od 23 lat, ich łączna powierzchnia wynosi aż 284 tys. hektarów. Największym i najstarszym Parkiem jest Śnieżnicki Park Krajobrazowy, liczy sobie niemal 290 kilometrów kwadratowych. Najmłodszym Parkiem Krajobrazowym jest „Dolina Bystrzycy” – istnieje od 16 lat.

Lista wszystkich Parków Krajobrazowych na Dolnym Śląsku:

 • Ślężański Park Krajobrazowy
 • Książański Park Krajobrazowy
 • Park Krajobrazowy Gór Sowich
 • Śnieżnicki Park Krajobrazowy
 • Park Krajobrazowy Chełmy
 • Park Krajobrazowy Dolina Baryczy
 • Park Krajobrazowy Dolina Bystrzycy
 • Park Krajobrazowy Dolina Jezierzycy
 • Park Krajobrazowy Doliny Bobru
 • Park Krajobrazowy Sudetów Wałbrzyskich
 • Przemkowski Park Krajobrazowy
 • Rudawski Park Krajobrazowy

Źródło zdjęcia: Radwa na Wikipedia
Źródło ikony wpisu: Bartosz Sanderek na Wikipedia