Obsługa BHP na Dolnym Śląsku

Każdy zakład pracy jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów, między innymi Kodeksu Pracy, przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. W ramach oszczędności część pracodawców, aby nie tworzyć dodatkowych stanowisk pracy w zakresie obsługi bhp zleca takie zadania firmie zewnętrznej, która zajmuje się usługami outsourcingowymi i robi to w sposób kompleksowy.

Obsługa bhp pozwala na oszczędności w firmie

Misją takich firm jest wszechstronne wspieranie klientów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Obsługa bhp obejmuje prowadzenie rejestrów oraz wykonywanie szczegółowych instrukcji stanowiskowych i ogólnych, regularne tworzenie analiz bhp, które mają na celu dostosowanie warunków pracy w danym zakładzie do wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy. Firma zajmująca się obsługą bhp wspiera i reprezentuje swoich klientów podczas kontroli różnorodnych urzędów a także podczas postępowań powypadkowych. W ramach podpisanej umowy zapewniają wstępne i okresowe szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy wszystkich zatrudnionych pracowników, zarówno na stanowiskach administracyjno-biurowych, kadry kierowniczej, inżynieryjno-technicznej, pracowników na stanowiskach robotniczych.

ochrona_bhp

Szkolenia takie mogą być przeprowadzone w formie stacjonarnej oraz jako e-learning. Firmy te zajmują się również audytem bhp, przygotowują oceny ryzyka zawodowego, badania środowiskowe, tworzą tabele norm przydziału odzieży roboczej, służą pomocą i doradztwem w sprawach związanych z organizacją pracy w warunkach szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia. Przykładem takiej firmy może być Multikontrakt, który oprócz powyższego stwierdza jaka jest ocena ryzyka zawodowego w zakładach pracy. W ramach kompleksowej obsługi bhp przeprowadzają systematyczne kontrole warunków pracy w zakładzie. Zatrudniając taką firmę pracodawca ma zagwarantowaną fachową obsługę specjalistów od chwili podpisania umowy, ciągłość świadczenia usług (nie musi martwić się urlopem czy zwolnieniem lekarskim), wykonanie całej, niezbędnej w firmie dokumentacji bhp, potrzebne konsultacje przy tworzeniu instrukcji obsługi maszyn i urządzeń pod kątem bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenie rejestrów wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Obowiązujące przepisy nakładają na pracodawcę obowiązek określenia i monitorowania czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy. Firma sprawująca obsługę bhp również zapewni organizację pomiarów środowiska pracy w oparciu o normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Możemy jej zlecić oznakowanie bezpieczeństwa na terenie zakładu pracy, zaopatrzenie firmy w artykuły bhp takie jak znaki bezpieczeństwa, apteczki i tym podobne. Korzystając z usług takiej firmy, pracodawca nie musi się martwić pilnowaniem terminów, na przykład legalizacji gaśnic i innych urządzeń służących do ochrony p.poż. Często służą pomocą w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej, akt pracowniczych, świadczą usługi doradcze z zakresie Prawa Pracy. Wybierając firmę do obsługi bhp warto sprawdzić jej referencje, jakie ma opinie w środowisku, jak długo istnieje na rynku. Ceny za obsługę bhp są umowne, zróżnicowane w zależności od powierzonego zakresu obsługi, długości obowiązywania zawartej umowy.