Co robi audytor wiodący?

416 views
0

W jaki sposób audytor wiodący wpływa na proces audytu i jakie są jego kluczowe zadania? Czy audytor wiodący jest jedyną osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie audytu, czy może korzystać z pomocy innych audytorów?

Redaktor MK Changed status to publish 28 lutego, 2023
0

Audytor wiodący jest najwyższą osobą w hierarchii audytorskiej, która odpowiada za zarządzanie procesem audytu i koordynację pracy zespołu audytorskiego. Jego kluczowym zadaniem jest zapewnienie, że audyt jest przeprowadzony zgodnie z wymaganiami standardów i procedur audytorskich oraz że wyniki audytu są rzetelne, obiektywne i wiarygodne. Audytor wiodący jest odpowiedzialny za planowanie audytu, określenie zakresu i celów audytu, przygotowanie harmonogramu pracy zespołu audytorskiego, koordynowanie działań audytorów oraz przygotowanie raportu z wyników audytu.

Redaktor MK Changed status to publish 28 lutego, 2023
You are viewing 1 out of 2 answers, click here to view all answers.