Jakie umiejętności powinien mieć tłumacz ustny?

Praca tłumacza wiąże się z ogromną wiedzą oraz doświadczeniem. Przełożenie tekstu lub wypowiedzi ustnej, jest trudnym zadaniem, wymagającym odpowiedniej wiedzy oraz znajomości obu języków – zarówno tego, którym mówi prelegent, jak i języka, na który przekładamy wypowiedź. Języki obce mają to do siebie, iż nie tłumaczy się ich w dosłowny sposób. Dokonywanie tłumaczeń w bardzo krótkim czasie jest zadaniem, jakie można powierzyć specjaliście z predyspozycjami.
Każdy, kto podejmuje się wykonywania tłumaczeń symultanicznych, musi charakteryzować się poniższymi zaletami.

Przekład tekstów i wypowiedzi na język obcy, to bardzo wymagające zadanie. Każdy tłumacz musi mieć bowiem rozległą wiedzę w zakresie danego języka. Bogate słownictwo oraz znajomość wszystkich zasad gramatyki, to absolutne minimum. Tłumacz oprócz tego, powinien odznaczać się konkretnymi cechami. Przekład wypowiedzi ustnej, wymaga szybkości i maksymalnej koncentracji. Podczas spotkania, na którym wykonuje się tłumaczenia, prelegent wypowiada zdania, które tłumacz musi zapamiętać i szybko przetłumaczyć je na głos. Do tego wymagana jest podzielność uwagi. Tłumaczenie na żywo może być stresujące ze względu na działanie pod presją czasu. Dlatego tłumacz musi również być odporny na stres.

Rolą tłumacza jest przełożenie wypowiedzi w taki sposób, by była ona sensowna i spójna. Wymagane jest więc, by każdy tłumacz miał dobrą pamięć krótkotrwałą.

Aby wszyscy słuchacze mogli zrozumieć tłumaczenie, do wykonania przełożeń należy wybrać osobę z nienaganną dykcją. Tłumacz musi mówić wyraźnie – publiczność słyszy zarówno osobę prowadzącą, jak i przekład wypowiedzi, dlatego należy ją przełożyć wyraźnie.

Warto również dodać, iż do wykonywania tłumaczeń ustnych należy mieć odpowiednie predyspozycje. Powyższe cechy muszą się dodatkowo łączyć z predyspozycjami oraz z umiejętnościami i doświadczeniem. Niezależnie od tego, gdzie i podczas jakiego wydarzenia wykonuje się tłumaczenie, zawsze trzeba powierzyć to zadanie specjalistom. Tłumaczeń ustnych dokonują co najmniej dwie osoby.

Specyfika tłumaczeń ustnych

tłumaczenie symultaniczne

Cechy, jakie powinien posiadać każdy tłumacz, wynikają z faktu, iż przekład ustny jest bardziej wymagający niż przekłady pisemne. Mając tylko chwilę czasu na przetłumaczenie zdania po zdaniu, istotne jest, by zdanie wypowiedziane przez prelegenta zostało zapamiętane. W trakcie wydarzenia nie ma możliwości powtórzenia zdania jeszcze raz. Tłumacz musi być więc skupiony wyłącznie na wypowiedzi osoby prowadzącej.
Z racji tego, iż praca tłumacza jest dość trudna, osoby z zespołu muszą zmieniać się co około 15 minut. Wymagana koncentracja, maksymalne skupienie oraz podzielność uwagi, to aspekty, które bardzo trudno jest utrzymać przez godzinną konferencję.

Poszukujesz tłumacza ustnego we Wrocławiu? Sprawdź tlumaczenia.wroc.pl.

Kiedy i jak przeprowadza się tłumaczenia ustne?

Tłumaczenia symultaniczne przeprowadzane są w przypadku imprez masowych, konferencji publicznych i innych wydarzeń, w których bierze udział ogromna ilość osób różnego pochodzenia. W tym celu, należy zapewnić każdej grupie odbiorców przynajmniej jeden zespół tłumaczy.

Każde takie miejsce jest wyposażone w kabiny dźwiękoszczelne. Są to niewielkie pomieszczenia, w którym pracuje zespół tłumaczy. Podczas wydarzenia, tłumacz wsłuchuje się dokładnie w słowa prelegenta, po czym dokonuje tłumaczenia w głowie i wypowiada je na głos do mikrofonu. Każdy zespół, który zajmuje się tłumaczeniem na inny język, ma zapewnioną swoją kabinę.
Uczestnicy wydarzenia mogą wysłuchać tłumaczenia poprzez użycie odbiornika ze słuchawkami. Możliwy jest bowiem wybór właściwego języka – w przypadku imprez, w której udział bierze mnóstwo osób różnej narodowości.