Nierówności na Dolnym Śląsku

Dolny Śląsk to stosunkowo bogaty region Polski, który w ostatnich latach przeżywał zdecydowany wzrost zarówno gospodarczy jak i infrastrukturalny. Ta część kraju to także doskonałe miejsce na nierinwestycje co skrzętnie wykorzystują zagraniczni inwestorzy budując tu swoje filie. Warto jednak zauważyć, że bez sprecyzowanego planu rozwoju Dolny Śląsk może szybko zmienić się z krajowego prymusa na średniaka. Takie zagrożenie jest realne ponieważ zarządzanie całym regionem do tej pory nie wykazywało się zbytnią konsekwencją w działaniu. Na Dolnym Śląsku zdecydowanie za bardzo widoczne są różnice w poszczególnych podregionach jeśli chodzi o zamożność. Wrocław, Świdnica i może jeszcze kilka innych miast może pochwalić się stałym rozwojem zarówno finansowym jak i infrastrukturalnym. Duża liczba podmiotów gospodarczych lokuje swoją działalność na dużych miastach. Nie ma się co dziwić ponieważ np. we Wrocławiu rynek pracowników (także specjalistów poszukiwanych przez firmy) jest ogromny. Młodzi ludzie często uciekają na studia do większych miast i tam też się osiedlają. To kolejny czynnik decydujący o takich rozbieżnościach pomiędzy poszczególnymi regionami. W takiej sytuacji istotna jest reakcja władz, która powinna zakładać wyrównanie szans i zachęcenie mieszkańców oraz przedsiębiorców do stawiania na swój region.